Informació

La plaga del morrut

El morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus Olivier), de recent introducció al nostre territori, produeix danys d’importància a diferents espècies de palmeres fins arribar a produir la seva mort.

A la zona mediterrània afecta principalment a la palmera canària (Phoenix canariensis) i també a la datilera (Phoenix dactylifera). A Catalunya, fins ara la pràctica totalitat de les palmeres afectades han estat canàries.

El morrut és un insecte relativament gran, entre dos i cinc centímetres de llarg, i un color vermell òxid. Les seves larves excaven galeries de fins a un metre de llarg al tronc de les palmeres, arribant en força ocasions a matar la planta.

Els primers efectes visibles de la infestació són la caiguda de les fulles de la part superior o laterals, ja que les larves devoren l’interior del nervi central de les fulles i el tronc. Els sons d’excavació i de mastegar de les larves es poden sentir si hom té una bona oïda escoltant directament sobre el tronc de la palmera. La corona es marceix en primer lloc i segueixen les fulles inferiors de la capçada a mesura que les larves descendeixen a la cerca de teixits tous.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *