Informació

La plaga del morrut

Posted on

El morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus Olivier), de recent introducció al nostre territori, produeix danys d’importància a diferents espècies de palmeres fins arribar a produir la seva mort. A la zona mediterrània afecta principalment a la palmera canària (Phoenix canariensis) i també a la datilera (Phoenix dactylifera). A Catalunya, fins ara la pràctica totalitat de les palmeres afectades han estat […]